Medicína


Kategorie: Aktuality 
29.červen 2016

Osteoporóza je metabolická kostní choroba a má řadu příčin. Jedná se o nemoc s masovým výskytem postihující převážně starší populaci. Ačkoli osteoporózou trpí více žen než mužů, ani muži by ji neměli podceňovat. Odhaduje se, že v České republice je postiženo osteoporózou 15 % mužů ve věku nad 50 let a 39 % mužů starších 70 let. Přesto mužská osteoporóza nedostává tolik pozornosti, kolik by měla. „Při osteoporóze ubývá kostní hmota, mizí kostní trámečky a ztenčuje se a řídne kost a zhoršuje se kvalita kostní hmoty. Onemocnění se projevuje bolestmi zad, snadnou lámavostí kostí a zmenšením tělesné výšky. Důsledkem neléčené osteoporózy jsou zlomeniny, které výrazně zhoršují kvalitu života a mohou zkracovat i jeho délku,“ uvádí prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., z Revmatologického ústavu v Praze, který se věnuje výzkumu a léčbě osteoporózy.


Kategorie: Aktuality 
28.červen 2016

V roce 2016 se na půdě odborné akce mezinárodní společnosti International Society for Heart and Lung Transplantation rozhořela pro-con diskuse na téma, zda pacientům – sedmdesátníkům a případně starším indikovat a provádět transplantace plic.

 


Kategorie: Aktuality Cestování 
27.červen 2016

Letní olympijské hry (LOH) 2016 se budou konat od 5. do 21. srpna v Rio de Janeiro a okolí (Copacabana, Maracana, Deodoro, Barra), olympijský fotbalový turnaj budou hostit i mnohem vzdálenější oblasti, města Belo Horizonte, Brasilia, Salvador de Bahia a dokonce Manaus ležící na Amazonce. Rozdíly v průměrných teplotách i srážkách jsou mezi tropickým severem a jihem v mírném klimatickém pásmu Brazílie výrazné. To má vliv na výskyt a přenos jednotlivých nemocí, nejen na infekce přenášené bodavým hmyzem. Na severu a ve vnitrozemí se vyskytuje tropická malárie, žlutá zimnice, schistosomóza a další exotické nemoci. Spektrum nemocí na jihu je podobné naší zemi.


Kategorie: Aktuality Výživa a strava dětí 
24.červen 2016

Systém školního stravování je v České republice zaveden již déle než 50 let. Aktuálně se ve zhruba 8 tisících jídelnách stravuje více než 123 tisíc dětí. České školní jídelny jsou světovým unikátem, nabízí totiž vysokou kvalitu jídel za velice nízké ceny, díky kterým jsou obědy dostupné téměř pro všechny. Za největší nedostatky experti považují nízké finanční ohodnocení personálu, jejich nedostatečnou edukaci a špatné stravovací návyky dětí. 


Kategorie: Aktuality 
23.červen 2016

Uchovávání jídla v chladu a mrazu je již po tisíciletí tím nejlepším způsobem skladování potravin. Umožňuje totiž jejich konzervaci na velmi dlouhou dobu, při níž dochází pouze k minimální ztrátě cenných minerálů a živin. Správné skladování však má svá pravidla a k nim se pojí i řada domněnek a mýtů.


Kategorie: Aktuality Cukrovka 
23.červen 2016

Cukrovka, odborně Diabetes mellitus (zkratka DM), je název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu cukrů (sacharidů). Jsou dva základní typy diabetu, které se označují jako diabetes I. typu a diabetes II. typu. Oba typy nemoci mají podobné příznaky, ale různé příčiny vzniku. Cukrovka patří mezi nejčastější civilizační onemocnění. V Česku jí trpí necelých 900 000 lidí. Jejich počet rok od roku – přibližně o 30 000 – roste. V roce 2017 začne svou činnost Národní diabetologický registr, který bude podrobně mapovat situaci u obou typů diabetu, „jedničkového“ a „dvojkového“. 


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
22.červen 2016

Platí VZP roboticky prováděné operace? Které to jsou a kde se dělají?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
21.červen 2016

Transsexualita vyjadřuje rozpor mezi vrozeným pohlavím dotyčné osoby a pohlavím, jakou se daná osoba cítí být. Není úchylkou, zvráceností ani nemocí. Transsexualita je poruchou pohlavní identity, která je vrozená. Člověk postižený touto poruchou má genetickou, tělesnou a hormonální výbavu, která přísluší jednomu pohlaví, jeho sexuální identifikace však náleží pohlaví opačnému.

 


Kategorie: Aktuality 
20.červen 2016

Dětská paliativní péče je určena rodinám, jejichž dítěti bylo diagnostikováno život ohrožující nebo život limitující onemocnění. Pro tyto rodiny představuje pomoc, jak tuto těžkou životní etapu zvládnout co nejdůstojněji. V případě České republiky se odhadem jedná o několik tisíc nevyléčitelně nemocných dětí ročně. Pomoc umírajícím dětem a jejich rodinám v domácím prostředí přitom nabízejí pouze 3 instituce a péče není hrazená ze systému zdravotního pojištění. Žalostnou situaci chce nyní změnit nově vzniklá pracovní skupina složená z lékařů a dalších odborníků na dětskou paliativní péči.


Kategorie: Aktuality 
20.červen 2016

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) udělila Cenu J. E. Purkyně 2016 dětské neuroložce prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze. „Profesorka Nevšímalová je největší žijící osobností české spánkové medicíny a současně i nejvýznamnější osobností české dětské neurologie,“ uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Podle vyjádření děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc., patří k těm výjimečným odborníkům, jimž se podařilo zvýšit prestiž české medicíny u nás i v zahraničí.