Medicína


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
28.září 2016

Jaké preventivní programy cílené na odhalení rakoviny jsou plně hrazené pojišťovnou? Patří mezi ně i vyšetření krve pro rakovinu prostaty? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 


Kategorie: Aktuality 
27.září 2016

Emma Walmsley, v současnosti generální ředitelka divize Consumer Healthcare, byla jmenována generální ředitelkou celé společnosti GSK a nahradí v této funkci Sira Andrewa Wittyho po jeho odchodu k 31. březnu 2017. Emma Walmsley se stane členkou představenstva společnosti od 1. ledna 2017. 


Kategorie: Aktuality Závislosti 
27.září 2016

Speciální aplikaci pro mobilní telefony, která má sloužit jako pomocník pro odvykání kouření, testuje nyní výzkumný tým Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Program, který vyvinuli vědci v Norsku a kde již s úspěchem funguje, nyní přizpůsobují českým podmínkám a zkoumají v pilotní studii. Vedoucí týmu Mgr. Adam Kulhánek představí dosavadní výsledky na 5. evropském kongresu duševního zdraví, který se konal v Praze 14. až 16. září 2016 a byl věnován problematice závislostí.  


Kategorie: Rakovina Inkontinence Aktuality 
26.září 2016

Tradiční Urologický týden pořádaný z iniciativy Evropské urologické asociace (EAU) si klade za cíl osvětu a podporu prevence a léčby závažných urologických onemocnění. Letos připadá na 26.–30. září 2016. V České republice a na Urologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se věnuje zvláště tématu nádorů močového měchýře a opomíjenému problému – mužské inkontinenci (úniky moči). 


Kategorie: Aktuality 
24.září 2016

V týdnu od 19. do 22. září se u příležitosti Světového dne FH, který připadá na sobotu 24. září, v České republice se poprvé uskutečnil Týden FH věnovaný problematice dědičně zvýšeného cholesterolu v krvi. Familiární hypercholesterolemie (FH) je nejčastější dědičně podmíněná metabolická choroba. Projevuje se vysokou hladinou cholesterolu v krvi. V České republice jí trpí přibližně každý 250. člověk. 


Kategorie: Aktuality Poruchy spánku 
23.září 2016

Spánek a sny byly vždy předmětem mytologie a přisuzovala se jim mytická moc. Jeho kvalita a množství má vliv na naše zdraví i délku života. Nedopřejeme-li dlouhodobě našemu tělu dostatek odpočinku nebo je náš spánek nekvalitní, může to mít vliv na vznik kardiovaskulárních chorob a dalších nemocí. 


Kategorie: Aktuality 
22.září 2016

Podvodníci, kteří přehlašují klienty VZP bez jejich vědomí k Oborové zdravotní pojišťovně, opět řádí. Opakuje se tak historie z předchozích přeregistračních termínů. Zatímco v prvním čtvrtletí letošního roku se na VZP obrátilo více než 250 klientů z Libereckého a Ústeckého kraje, že je kdosi bez jejich souhlasu přehlásil k OZP, nyní nově zaregistrovali už 55 takových případů pracovníci regionální pobočky VZP v Praze.  Lidé, kteří se takto nezákonně a nevědomky stali pojištěnci méně významné zaměstnanecké pojišťovny, pak požadují, aby byli znovu přihlášeni k VZP a mohli čerpat všechny výhody, které jim plynou z příslušnosti k nejsilnější pojišťovně v Česku.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
22.září 2016

Jaké jsou možnosti vyšetření na Alzheimerovu chorobu a kdo je může pacientovi udělat? Je mi 78 let a začínám mít značné problémy s pamětí. Zajímaly by mě proto také medikamenty, kterými lze Alzheimera oddálit či léčit. Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 


Kategorie: Aktuality 
21.září 2016

12. srpna 1976 referoval časopis New England  Journal of Medicine o převratné strategii v neodkladné resuscitaci u hospitalizovaných pacientů. Neodkladná resuscitace (dále KPR) s nepřímou srdeční masáží a s velmi úspěšnými výsledky  zahájila již dávno předtím odborné zveřejňování v roce 1960. Původně byly popsány úspěchy obnovení spontánního účinného oběhu u pacientů na operačním sále, kde zástava srdeční v souvislosti s podávanou anestezií byla diagnostikována ihned a ihned také následovala podle doporučení neodkladná resuscitace. Předoperační informované souhlasy nebyly vyžadovány a s pacienty se ani na dané téma nehovořilo.


Kategorie: Demence Aktuality 
21.září 2016

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích už není schopen se sám o sebe postarat. Více o nemoci, jejích příčinách či možnostech léčby najdete ZDE.