Medicína


Kategorie: Aktuality Problémy s alkoholem 
09.prosinec 2016

Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS) pokračuje ve spolupráci s obchodními řetězci v podpoře zodpovědného pití alkoholu prostřednictvím projektu „Člověče, nezlob se!“. Preventivní program od roku 2013 pomáhá vzdělávat zaměstnance v maloobchodě, aby neprodávali alkohol mladistvým. Letos se ho nově účastní obchodní řetězec Tesco, který v tomto duchu proškolí přes dva tisíce zaměstnanců ze dvou stovek prodejen.


Kategorie: Aktuality 
08.prosinec 2016

Vrchní sestry Thomayerovy nemocnice nafotily a pokřtily v pořadí již druhý kalendář. Ústředním tématem ročníku na rok 2017 byly významné mezinárodní dny, a to zdaleka nejen - jak by se u nemocnice dalo očekávat - s lékařskou tématikou.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
08.prosinec 2016

Česká republika je tradičně na vrcholech žebříčků v spotřebě alkoholu. Konzumaci alkoholu s vysokým rizikem závislosti nebo již závislostí na alkoholu představuje 5 – 8 % české populace, tj. 450-700 tis. dospělých osob. Alarmující je tolerance k pití nedospělých mladých lidí – alkohol ochutnalo téměř 78 % dětí mladších 15 let, nejčastěji z rukou rodičů. Alkohol zůstává nejčastěji zneužívanou návykovou látkou v České republice. Asi 5 % lidí, kteří pravidelně pijí nadměrné dávky alkoholu, se po čase stává závislými na alkoholu.


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
07.prosinec 2016

Jaké změny nastanou od Nového roku ohledně plateb zdravotního pojištění?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí.


Kategorie: Aktuality 
06.prosinec 2016

Pětidenní výroční kongres ASA (American Society of Anesthesiologists), který se konal v Chicagu koncem října 2016 zaujal minimálně 16 000 účastníků – lékařů, především anesteziologů všech věkových kategorií a to nejen z USA, ale ze  zemí všech světadílů. Prezentovaly se výsledky grantů, řešených mladými lékaři z mnoha zemí i kazuistiky ve stále obměňovaných e-posterových sekcích. Koncem kongresu pozvali představitelé ASA stále ještě zaplněné hlavní sály na ANESTHESIOLOGY 2017, plánovanou na dny 21. – 25. října 2017 do Bostonu. Zdůraznili nová témata v mezinárodní přípravě programu, výrazně se soustřeďující na perioperační bezpečnost a na kvalitu poskytované perioperační a anesteziologické péče.


Kategorie: Aktuality Inkontinence 
05.prosinec 2016

Inkontinencí – mimoděčným únikem moči trpí mladí i staří. V údobí raného dětství je vzhledem k nezralosti řídících nervových struktur pomočování normální. Plné denní i noční kontinence by děti měly dosáhnout do cca. 5 - 6 roku věku. Ale i potom přetrvává u 3 - 15 % dětí noční pomočování. U patnáctiletých se tento problém objevuje asi v 1 %.


Kategorie: Aktuality 
02.prosinec 2016

8. prosince 2016 se uskuteční již třetí ročník charitativní módní přehlídky Fashion for Fokus. V nádherné dvoraně Českého muzea hudby vyroste přehlídkové molo a návštěvníci se budou moci těšit  nevšední módou. Motto přehlídky „zaostřeno na osobitost“ propojuje téma módy a duševního zdraví. Výtěžek z této akce podpoří Fokus Praha, nezisková organizace, která pomáhá lidem s dlouhodobým duševním onemocněním. Galavečer začíná v 19,00 v Českém muzeu hudby (Karmelitská 2, Praha 1) a vstupenky možno získat na www.fashionforfokus.cz.


Kategorie: Aktuality Očkování dětí 
02.prosinec 2016

Výsledky výzkumu veřejného mínění farmaceutické společnosti GSK, který pro ni realizovala agentura STEM/MARK na 3 324 respondentech v červenci 2016 uvedly, že 91 % Čechů je pro zachování stávajícího schématu povinného očkování, nejvíce Čechů, 88 %, důvěřuje v souvislosti s očkováním svému praktickému lékaři a pouze 1 člověk ze 100 ví, proti kterým devíti nemocem se v ČR povinně očkuje.


Kategorie: AIDS Aktuality 
01.prosinec 2016

Podle odborníků na problematiku HIV/AIDS lze již v souvislosti s aktuálními statistikami výskytu HIV v Praze oficiálně mluvit o začátku epidemie v gay komunitě, kde se výskyt nemoci blíží 5% hranici prevalence. To v praxi znamená, že je v současnosti HIV infikován každý 20. až 25. člen gay komunity v hlavním městě. Pokud by stávající trend zůstal nezměněn, bude během následujících pěti až deseti let tímto virem v Praze nakažen každý desátý gay. Nárůst infekce HIV je výrazný i v Ostravě, Ústí nad Labem a Brně.


Kategorie: Aktuality Onemocnění kloubů 
01.prosinec 2016

 Revmatoidní artritida je závažné autoimunitní onemocnění charakterizované chronickou progresivní polyartritidou, které může být spojeno s řadou mimokloubních projevů a komorbidit. Onemocnění je ve většině případů nevyléčitelné, ale při včasném zahájení léčby a využití účinných léčebných strategií lze u většiny nemocných usilovat o dosažení klinické remise, zlepšení funkčních schopností a zabránění vzniku nevratného poškození kloubů.